– Vår virksomhet er tuftet på bred erfaring og solid kompetanse –

Fra ide til nøkkelferdige bygg

Rose Eiendom AS er et selskap som utvikler eiendom fra ide til nøkkelferdige bygg med hovedvekt på handels-/nærings- og boligprosjekter. Prosjektene utvikles til egen eiendomsportefølje eller for salg til investormarkedet.

I vårt arbeid utnytter vi en solid og bred intern kompetanse på tvers av samarbeidende selskaper. Ekstern kompetanse engasjeres etter behov, herav velrenommerte arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Hele utviklingsprosessen koordineres internt og endelig produkt leveres innflyttingsklart for kjøper/leietaker til avtalt pris.

Vi har som målsetting å være en ledende samarbeidspart i utviklingen av eiendommer og eiendomsprosjekter til ulike formål i vårt lokale marked på Østlandet. Våre samarbeidspartnere bidrar alle positivt med relevant erfaring fra både inn- og utland.

Vårt datterselskap Rose Forvaltning AS tilbyr kostnadseffektive kvalitetstjenester til eiendomsbesittere som søker trygghet i valg av samarbeidspartner innenfor områdene prosjekt-/byggeledelse og eiendomsforvaltning. Selskapet har lang erfaring innen prosjekt- og byggeledelse og forvalter i dag en betydelig eiendomsportefølje.