Samarbeidspartnere

Et utvalg

Samarbeidspartnere

Rose Eiendom AS samarbeider med:

  • Rema Etablering Vestre Østland AS
  • Reitan Eiendom AS
  • NHP Eiendom AS/NHP Sør AS
  • Gulo Prosjekt AS
  • Porsgrunn Bamble og Borgestad Boligbyggelag (PBBL)
  • Larvik Boligbyggelag (LABO)
  • Bratsberg Gruppen AS

med flere.