Om oss

Rose Eiendom AS er et selskap som utvikler eiendom fra ide til nøkkelferdige bygg. Gjennom årenes løp har Rose Eiendom AS utviklet eiendom til en samlet prosjektverdi på over 2 milliarder kroner. Hovedvekten av vår virksomhet retter seg mot utvikling av handels- og annen næringseiendom, men vi er allsidige og utvikler også boliger og enkeltprosjekter innen administrasjon, helse og kultur. Prosjektene utvikles til egen eiendomsportefølje eller for salg til investormarkedet.

Vi har som målsetting å være en ledende samarbeidspart i utviklingen av eiendommer og eiendomsprosjekter til ulike formål i vårt lokale marked på Østlandet. I vårt arbeid utnytter vi en solid og bred intern kompetanse på tvers av samarbeidende selskaper. Ekstern kompetanse engasjeres etter behov, herav velrennomerte arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Hele utviklingsprosessen koordineres internt og endelig produkt leveres innflyttingsklart for kjøper/leietaker til avtalt pris.

Gjennom høy kompetanse og erfaring tilbyr vårt datterselskap Rose Forvaltning AS kostnadseffektive kvalitetstjenester til eiendomsbesittere som søker trygghet i valg av samarbeidspartner innenfor områdene prosjekt- og byggeledelse og forvaltning. Selskapet har bred erfaring innen prosjekt- og byggeledelse fra over 150 prosjekter i størrelsesorden 3 – 500 millioner, og forvalter i dag en eiendomsportefølje på over 120 000 m2 med næringseiendom. Se selskapets hjemmeside www.rose-forvaltning.no for mer informasjon.