Næringseiendom

Under utvikling

Næringseiendom

Rose Eiendom AS har til enhver tid handels-/næringseiendom under utvikling og bygging. Vi er for tiden involvert i flere større utviklingsprosjekter i Vestfold, Telemark, Buskerud og Agder. Blant disse prosjektene kan nevnes: Ringdalskogen næringsområde i Larvik, Enger næringsområde i Porsgrunn, Menstad Næringspark i Skien, Skogenkvartalet i Bø og Brokelandsheia i Gjerstad.

Gjennom årenes løp har Rose Eiendom AS utviklet eiendom til en samlet prosjektverdi på over 2 milliarder kroner. Hovedvekten av vår virksomhet har rettet seg mot utvikling av handels- og annen næringseiendom, men vi er allsidige og utvikler også boliger og enkeltprosjekter innen administrasjon, helse og kultur.