Boligeiendom

Under utvikling

Boligeiendom

Rose Eiendom AS har til enhver tid boligeiendom under utvikling og bygging. Prosjektene utvikles både i kombinasjon med handel/næring og som enkeltstående boligeiendommer. Vi er for tiden involvert i flere boligutviklingsprosjekter i våre kjerneområder.

Blant disse prosjektene kan nevnes: Korten i Tønsberg, Sundby/Eik i Bamble og Tveitanlia i Porsgrunn.